Социалните работници от Областния център по приемна грижа в София проведоха информационна кампания в гр. Годеч

Социалните работници от Областния център по приемна грижа в София проведоха информационна кампания в гр. Годеч

На 4 август 2010г. в гр. Годеч се проведе информационна кампания свързана с представянето на социалната услуга „Приемна грижа".

Кампанията беше организирана и осъществена с помощта на община Годеч и Д"СП" – Отдел закрила на детето.

В импровизирано студио в центъра на гр. Годеч, TV Своге предостави възможност на екипа от Областния център по приемна грижа да отговаря на въпроси, свързани с кандидатстването, утвърждаването и отглеждането на деца в приемни семейства. Специално внимание беше обърнато и на професионалната приемна грижа като още една възможност за трудова реализация на жителите на община Годеч.

В пазарният за града ден, с помощта на доброволци от балетна формация към читалището в гр. Годеч, бяха раздадени рекламни и информационни материали по приемна грижа.