Социални работници от КСУДС в Пазарджик участваха в обучение на тема ,,Когнитивно-поведенческа психотерапия-теория и практика"

Социални работници от КСУДС в Пазарджик участваха в обучение на тема ,,Когнитивно-поведенческа психотерапия-теория и практика

 На 18.06.210 год. КСУДС участва в обучение на тема „Когнитивно-поведенческа психотерапия – теория и практика" организирано от обучителен център „Човеколюбие" към сдружение „Човеколюбие" - гр.Пазарджик.

Настоящият обучителен модул е част от програмата „Панорама на терапевтичните школи в психологията", която се провежда през 2010 год. в ЦСРИ „Човеколюбие" с обучители от Център „Спектра" гр. София. Програмата на обучението включваше представяне на основни понятия в когнитивната психология, представяне на методи и методология в когнитивната психотерапия, уъркшоп. Участие взеха психолози от Ресурсен център гр. Пазарджик, психолози от Център за хора с увреждания с. Звъничево, психолог от МКБПП към община Септември представители на: Дом за стари хора гр. Пазарджик; Наблюдавано жилище за младежи над 18 год. гр. Пазарджик и  клиенти на ЦСРИ гр. Пазарджик.