Социални работници от КСУДС в гр. Пазарджик взеха участие в обучение на проф. Кевин Браун

Социални работници от КСУДС в гр. Пазарджик взеха участие в обучение на проф. Кевин Браун

  На  14, 15 и 16 септември 2010 г. петима социални работници от КСУДС – Пазарджик взеха участие в проведено обучение за изслушване на деца , преживели насилие с обучител  проф. Кевин Браун.

Обучението се проведе в гр. София  в хотел „Родина".  На третия ден от обучението социални работници от КСУДС – Пазарджик взеха участие и представиха случаи от практиката на децата, преживели насилие.