Социална работа в село Черногорово

Социална работа в село Черногорово

 На 17.03.2011г. в с. Черногорово, общ. Пазарджик стартираха две групи, водени от социални работници от Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр.Пазарджик.

Първата група е по ,,Училищна подкрепа" и в нея участват ученици от втори, трети и четвърти клас от НУ „Св. св. Кирил и Методий". Втората група е група по „Семейно планиране", която ще се провежда с ученици от седми клас в ОУ „Асен Златаров". Двете групи ще се провеждат по веднъж седмично в съответните училища.