СИНЯ СТАЯ В ЦОП - БУРГАС

СИНЯ СТАЯ В ЦОП - БУРГАС

 

Дружелюбното изслушване на деца, жертва на насилие или свидетели на престъпление, ще бъде възможно чрез развитието на практики в „синята стая” в Центъра за обществена подкрепа в град Бургас.

Специализираното помещение беше открито официално от кмета на Бургас-Димитър Николов и от управителя на Центъра за обществена подкрепа- Мария Атанасова.

 

Разкриването на "синя стая" се реализира съгласно сключено Споразумение за сътрудничество между Община Бургас и Институт по социални дейности и практики /ИСДП/, с финансовата подкрепа на Фондация ОУК, Швейцария, по проект "Чуй детето".

Д-р Надя Стойкова – изпълнителен директор на ИСДП, поздрави кмета на Община Бургас с разкриването на новата услуга за деца. Тя изрази очакванията си с подкрепата на Съда и Прокуратурата и обучени мобилни екипи за изслушване на деца, жертва на насилие или свидетели на престъпление, в Бургас и в региона да бъдат развити практиките за дружелюбно към детето правосъдие. Така, България показва, че работи усилено за изпълнение на Европейските директиви за щадящо към детето правосъдие.

„Синята стая” се намира Център за обществена подкрепа на ул. "Дрин" № 9. Тя е оборудвана със специализирана аудио и видео техника. Състои от две отделни помещения, като едната стая предоставя спокойна и приветлива атмосфера за детето, а в другата е разположено специализираното оборудване за провеждане на разпит и създаване на видео и аудио запис. Събраните данни при разпита се записват чрез камери в "синята стая" и записващ компютър в помещение зад, така нареченото, венецианско огледало и се използват в досъдебното и съдебното производство.

Център за обществена подкрепа предоставя социални услуги за деца и семейства в риск. Изграждането на "синя стая" е в резултат на взаимните усилия за създаване на по-добри условия за участие на децата в правни процедури и необходимостта от развитието на услуги за деца - жертви на насилие, участващи в съдебни и досъдебни производства. Създаването на среда, в която детето да се чувства сигурно и защитено, цели да намали стреса и последващите психически травми.