Симулативна игра за ученици в Зона заКрила - Шумен

Симулативна игра за ученици в Зона заКрила - Шумен

На 01.03.2017 г., една година след стартиране на инициативата "Ден на отворените врати", Детски център за застъпничество и подкрепа "Зона заКрила" - Шумен посрещна поредната група деца - ученици от Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици "Никола Йонков Вапцаров". Четиринадесет деца от 9,10 и 11 клас - участници в проект "Превенция на дискриминацията, насилието и расизма" по програма "Еразъм+", дискутираха със специалистите от Центъра и техни преподаватели по темата за насилието над деца. Бяха им представени информационни материали за правата на децата - участници в правни процедури и подкрепата, която децата и техните родители получават в "Зона заКрила".

Децата участваха в симулативна игра "Разпит на дете пред съдия" в специализираното помещение "синя стая". Срещата премина при изключителен интерес и активност от страна на учениците, които свободно изразяваха впечатления и емоции и правеха препратки към реални казуси от училище. Много дискутиран беше въпросът за причините, поради които хората се въздържат да сигнализират за случаи на насилие и фактът, че по този начин толерират извършителите.

Всички участници бяха закичени с мартеничка за здраве и благополучие.