Ще се проведе лаборатория в КСУДС-гр Пазарджик

Ще се проведе лаборатория в КСУДС-гр Пазарджик

   На 25.03.2011г. в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр. Пазарджик ще се проведе Лаборатория, на която ще се представи случай, по който работи социален работник от КСУДС.

Покана за участие е изпратена до различни институции, с които социалните работници от Комплекса си взаимодействат в своята работа.