Сензитивиращо обучение за професионалисти по проект "Отново родители"

Сензитивиращо обучение за професионалисти по проект

Обучение по проект „Отново родители"

Институт за социални дейности и практики проведе на 13 и 14 септември 2011г. в базата на БЧК в с. Долни Лозен сензитивиращо обучение за професионалисти

по проблема насилие над деца. В обучението се включиха представители на Столична дирекция на вътрешните работи и на 9-те районни управления на полицията в гр. София, както и представители на отделите „Закрила на детето" в София.

Обучението е част от проект „Отново родители", финансиран от Министерството на правосъдието по реда на Закона за защита срещу домашното насилие, който ИСДП изпълнява от началото на месец август 2011г.

Участниците в обучението се запознаха с целите на проекта, както и със симптомите и последиците от насилието над деца от страна на техните родители. В рамките на обучението беше обсъдено и разработването на механизъм за взаимодействие по случаите на деца, жертви на насилие между полицията, съда, отделите „Закрила на детето" и ИСДП, като доставчик на социални услуги за деца и семейства, както и на специализирана програма за родители, извършили насилие, която се разработва в рамките на проект „Отново родители".