Сензитивиращо обучение за професионалисти

Сензитивиращо обучение за професионалисти

Сензитивиращо обучение по проект „Отново родители"

На 13 и 14 септември 2011 г. Сдружение „Институт за социални дейности и практики"

ще проведе сензитивиращо обучение за професионалисти, свързано с насилието над деца. В обучението ще участват повече от 30 полицаи, социални работници и съдии от София.

Обучението се провежда в рамките на проект „Отново родители", финансиран от Министерството на правосъдието по реда на Закона за защита срещу домашното насилие. Проектът се изпълнява от ИСДП от началото на месец август 2011 г.

Участниците в обучението ще бъдат запознати с целите на разработваната по проекта специализирана програма за индивидуална и групова работа с родители, извършили насилие над децата си.