СЕМИНАР ЗА РОДИТЕЛИ ПРОВЕДЕ ИСДП В ШУМЕН

СЕМИНАР ЗА РОДИТЕЛИ ПРОВЕДЕ ИСДП В ШУМЕН

   

Семинар за родители проведе Институт по социални дейности и практики  

в Шумен

 

        Семинар за родители на малки деца проведоха на 1 юни в Шумен Институт по социални дейности и практики и Комплекса за социални услуги за деца и семейства.
        Водещ на семинара беше доцент Нели Петрова – Димитрова от ИСДП. В рамките на семинара доцент Петрова говори за трудностите да си родител, „за” и против” употребата на наказание при възпитанието на най-малките деца (0-6г.). 
        На семинара присъстваха бъдещи майки от „Училището за бременни” към КСУДС, родители на малки деца от Шумен, приемни родители на деца във възрастовия период 0 – 6 години. 
       Темата предизвика изключителен интерес сред участниците в семинара. Диксусията представи различни гледни точки за разбирането за наказание и употребата му във възпитанието на най-малките.
      Семинарът за родители се организира в рамките на Кампания „Добър родител - добър старт”. Кампанията се реализира от Институт по социални дейности и практики в рамките на проект „Дом без насилие за всяко дете” JUST/2009/DAP3/AG/1122, финансиран по програма Дафне на ЕК и проект „Детство без насилие”, финансиран от Фондация ОУК.
     Освен към родители на деца от 0 до 6 години, кампанията е насочена и към професионалисти, работещи с деца /учители, педагози, психолози и др./
       Основната цел, кояти си поставят специалистите от Организацията е чрез директни срещи, дискусии и семинари да се повиши обществената чувствителност към негативните последици от телесното наказание; да се повиши информираността на родители на малки деца за негативните последици от телесното наказание и да се предостави информация за методи за справяне с агресивното поведение при децата.