Семинар в Слънчев Бряг

Семинар в Слънчев Бряг

Обучителен семинар по приемна грижа

Сдружение „Институт по социални дейности и практики" организира провеждането на тридневенобучителен

семинар по приемна грижа за представители на регионалните дирекции за социално подпомагане в цялата страна. Обучителният семинар ще се проведе на 7, 8 и 9 септември 2011 г. в Слънчев бряг. Партньори на ИСДП в реализирането на семинара са Агенцията за социално подпомагане, УНИЦЕФ и Международна социална служба – България. Семинарът е в изпълнение на финансираният от УНИЦЕФ проект „Национален ресурсен център по приемна грижа", който ИСДП осъществява съвместнос Международна социална служба – България и Сдружение „Самаряни". В рамките на обучителният семинар участниците ще имат възможност да получат базови познания за приемната грижа, като специален акцент ще бъде поставен на оценяването и обучението на приемните семейства, както и на ролята и процедурите на Комисията по приемна грижа. Участниците в обучителния семинар ще се запознаят и с бъдещите проекти за развитие на приемната грижа, изпълнявани на национално ниво, които ще надградят резултатите по проект „Национален ресурсен център по приемна грижа".