Семинар в Русе

Семинар в Русе

Семинар на тема „Детски кът за развитие – Център за психологическа подкрепа на деца и семейства" събра специалисти от Русе, Варна, Шумен и Две Могили.

Женета Върбанова - психолог и Златка Йорданова - социален работник

от КСУДС – Шумен участваха в семинара.

Специалистите дискутираха по темата „Как разпознаваме, посрещаме и работим със страданието на детето. Беше представен опита на Франция и Белгия в предоставянето на здравно – социални услуги. На семинара бе представен и ерготерапевтичния подход при работата с деца и семейства и неговото прилагането.

Поканата за участие в семинара бе отправена от Сдружение „Дете и пространство", партньор на Сдружение ИСДП и КСУДС – Шумен.

Форумът се проведе в град Русе на 29,30 и 31 август, 2011 година.