Семинар-работна среща между екипите на ИСДП и ДДЛРГ "П.Р.Славейков"

Семинар-работна среща между екипите на ИСДП и ДДЛРГ

 

На 22 и 23 март 2008 г. се проведе семинар-работна по проект „Друго пространство за деца от дома", финансиран от Програма ФАР на Европейския съюз по програма BG 2004/016-711.01.02 "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи", реализирана от Изпълнителната Агенция към МТСП.В двудневния семинар взеха участие както екипа по Проекта и експерти от ИСДП, така и представители на екипа на ДДЛРГ "П. Р. Славейков" – София.

 

Бяха обсъдени три основни проблемни зони при работата с децата от дома и работата на двата екипа:

- създаване на общи правила за работа;

- ефективното взаймодействие на екипите при работата по случаи на деца от дома;

- оптимизиране превенцията на отпаднане от училище на деца от дома – връзката между самоподготовката в дома и услугата "Училищна подкрепа".

На срещата бе договорено и изготвянето на споразумение за общото взаимодействие при работата на двата екипа.

 

Летовище "Щъркелово гнездо" - 22-23 март 2008г.