СЕМЕЙНА ГРУПОВА КОНФЕРЕНЦИЯ В КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛЕГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

СЕМЕЙНА ГРУПОВА КОНФЕРЕНЦИЯ В КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛЕГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

На 18 март в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – град Шумен бе проведена семейна групова конференция. Разрешаване на конфликтните взаимоотношения между членовете на семейството, свързани с разпределянето на отговорностите по отглеждането на дете със специални образователни потребности беше водещата цел на социалните работници и координатора на семейно – груповата конференция.

 

В резултат на проведената среща семейството за първи път от дълги години успя да се събере и да обсъди важни въпроси и да стигне до общ план за подкрепа на детето. Подкрепа при решаването на проблема оказаха специалисти от Отдел „Закрила на детето”, РУП – Шумен и Комплекс за социални услуги. Съдействие оказаха и представители на училището, които подкрепиха бащата при връщането на родителските му функции, права и отговорности спрямо детето за осигуряване на по-спокойна среда.

Семейната конференция изисква семейството да поеме отговорна роля за разрешаването на конфликтните взаимоотношения между отделните членове, оказващи негативно въздействие над детето  и разпределяне на отговорностите по отглеждането му за осигуряване на сигурна и спокойна за развитието му среда