Седмица на интернационалната кухня в Звено,,Майка и бебе" в гр. Пазарджик

Седмица на интернационалната кухня в Звено,,Майка и бебе

През периода 21.02.2011г. – 24.02.2011г. в Звено „Майка и бебе" /ЗМБ/ към Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр. Пазарджик се проведе седмица на интернационалната кухня.

 

Участие взеха доброволци от КСУДС гр. Пазарджик, които са от различни националности, както и настанените майки в ЗМБ.

В понеделник се представи ден на Хърватското ястие, във вторник италиански специалитет, в сряда една от настанените майки в ЗМБ приготви за домакините традиционно българско ястие, а в четвъртък специалитет от френската кухня.