Седмични новини от КСУДС-Пазарджик

Седмични новини от КСУДС-Пазарджик

На 19.04.2010г. в КСУДС – гр. Пазарджик стартира група по „Семейно планиране", в която ще вземат участие майките, посещаващи Звено,,Майка и бебе'' в Комплекса.

 

Веднъж седмично с настанените клиенти в Комплекса ще се провеждат тренинги за преодоляване на конфликтни ситуации и справянето с тях.

На 20.04.2010г. в сградата на КСУДС се проведе лекция на тема „Здравословното хранене на детето от 0 до 3 годишна възраст". Лектор беше д-р Илчева, специалист по хранене от РИОКОЗ – гр. Пазарджик. Участие взеха както настанени майки в Комплекса, така също и бременни жени и майки от гр. Пазарджик.