Сдружение,,ИСДП" и Сдружение ,,Дете и пространство" ще управляват новооткрития Комплекс във Видин

Сдружение,,ИСДП

В град Видин на 11 май 2011г. тържествено се откри Комплекс за социални услуги за деца и семейства. Приветствия на откриването поднесоха кметът на община Видин – Румен Видов, като домакин и партньор по проекта, Таня Радочай и Стийн Андерсън – представители на УНИЦЕФ от България и Дания,

датската графиня Александра Кристина, Коре Янсон – посланик на Дания в България, Николай Захариев – представител на Фондация „ВЕЛУКС", Валентина Симеонова – заместник-министър на труда и социалната политика, Янита Манолова – заместник-изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане и Калин Каменов – заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето. Водосвет на новата сграда за здраве и късмет на всички ползватели направи велички епископ Сионий – викарий на видинския митрополит Дометиан.

Лентата беше прерязана от Таня Радочай, Борислав Ванков, -зам. кмет по социална политина, Валентина Симеонова, Стийн Андерсън.

Комплексът ще бъде управляван от консорциум от Сдружение ,,Институт по социални дейности и практики" и Сдружение ,,Дете и пространство". Длъжността директор на комплекса заема г-жа Мариела Вълкова.

„Комплексът за социални услуги за деца и семейства ще се състои от три центъра: Център за обществена подкрепа, Наблюдавано жилище и Дневен център. Услугите ще бъдат достъпни за жители на областта без заплащане. Комплексът ще бъде ориентиран към деца и млади хора в риск, техните семейства, деца настанени в институции и отпаднали от училище в гр. Видин", уточни от своя страна Таня Радочай.