Сдружение „Институт по социални дейности и практики" набира доброволци за гореща телефонна линия

Сдружение „Институт по социални дейности и практики

Сдружение „Институт по социални дейности и практики" набира сред студентите по социална работа/социална педагогика доброволци за Гореща телефонна линия.

Доброволците ще предоставят консултация относно социалната услуга „Приемна грижа".

 

Доброволците ще получават документ за изкаран студентски стаж, след 3 месеца консултативна работа на Горещата телефонна линия.

Изпращайте Вашите автобиографии и мотивационни писма на имейл: sapi@abv.bg /Re: dobrovolzi/.