СЪВЕТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ КСУДС ОБСЪДИ РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

СЪВЕТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ КСУДС ОБСЪДИ РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

 

СЪВЕТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ КСУДС ОБСЪДИ РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

     На 28 април, 2012 година заседава съвета на потребителите към Комплекса за социални услуги.

 
     Координатора на работата на Съвета Даниела Илиева постави на обсъждане важни въпроси, свързани с развитието на социалната услуга Приемна грижа и предстоящия старт на Ваканционна програма,2012.
     Членовете на Съвета на потребителите имаха възможност да споделят свои мисли и чувства от взаимодействието си със социалните работници и ефективността от социалните услуги, които ползват.
    Беше изведена необходимостта от набирането на доброволци, които да подкрепят социалните работници при реализирането на Ваканционна програма. Акцент на дискусията беше и необходимостта от приемни родители, които да поемат грижата за новородени бебета, деца с увреждания, както и  деца в периода на юношеството.
     Директорът на КСУДС Венета Господинова поздрави членовете на Съвета за активната им подкрепа. Тя още един път подчерта, че повишаването на качеството на предлаганите социални услуги е важен приоритет в работата на екипът на Комплекса, а мнението на ползвателите на услугите са най-верният коректив.
    За първи път в заседанието на Съвета взеха участие и деца от Дневния център за работа с деца  към Комплекса за социални услуги.