Сайтът на ООН-Туркменистан посочи приноса на ИСДП

Сайтът на ООН-Туркменистан посочи приноса на ИСДП

Сайтът на ООН-Туркменистан съобщава, че 45 специалисти по социална работа, назначени от Министерството на труда и социалната защита на Туркменистан, са тръгнали за двумесечна полева работа във всички региони на Туркменистан след успешно приключване на поредното интензивно обучение, предоставено от ПРООН.

"Обучението допринесе за овладяването на основните теории за социална работа и повиши техните професионални умения и компетенции.

Специалистите по социална работа бяха обучени от националните обучители, успешно завършили втория етап на онлайн обучение на обучители по социална работа проведен от българския Институт за социални дейности и практики ИСДП." - се казва още в съобщението.

You can read the full text of the message here: https://turkmenistan.un.org/en/105934-social-work-specialists-set-two-month-field-work-after-foundational-training