Среща с приемни родители на Витоша

Среща с приемни родители на Витоша

На 26 януари ИСДП организира интерактивна среща с приемни родители и деца в природен парк Витоша

В срещата взеха участие 10 приемни родители и 11 деца, както и 8 човека от екипа на ИСДП. Програмата беше изпълнена с игри, в които се включиха не само децата, но и приемните родители и екипа. Основната цел на срещата беше подобряване комуникацията, сплотяване на връзката между участниците чрез срещата им в неформална обстановка. 

Срещата беше реализирана чрез финансовата подкрепа на проект "Дом без насилие за всяко дете"JUST/2009/DAP3/AG/1122, по програма Дафне на ЕК.