С ГОЛЯМ ФОРУМ КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ШУМЕН ОТБЕЛЯЗА 5 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО СИ

С ГОЛЯМ ФОРУМ КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ШУМЕН ОТБЕЛЯЗА 5 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО СИ

Качеството на социалните услуги беше темата, която обедини специалисти от цялата страна. В дискусията се включиха партньори от Община Шумен и Областна управа, заместник председателя на ДАЗД Калин Каменов,

представители на Националния институт по правосъдието, Съдии и прокурори от Районен и окръжен съд – Шумен, представители на държавни и неправителствени организации, както и потребители на социални услуги в Комплекса в Шумен.

Пет години Сдружение ,,Институт по социални дейности и практики" работи за предоставянето на социални услуги в подкрепа на деца и родители от Шумен. „Много се радваме и вълнуваме на тази среща, с която отбелязваме 5 години от откриването на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен. Мисля, че цифрите са показателни за това, което сме успели да свършим в нашата работа. Тук са представители на различни институции, свързани със закрилата на детето, на училищата, съда, прокуратурата, полицията и община Шумен. За нас това е важен показател, който говори, че сме успели да развием добри партньорски отношения", сподели доц. Нели Петрова-Димитрова – Председател на Управителния съвет на Сдружение ИСДП.

„Работихме за развитие и разширяване на мрежата от партньорски организации на местно и национално ниво, а също така и за провокиране на местната общност, за ясна гражданска позиция и непримиримост към проблемите на децата", подчерта Директорът на Комплекса Венета Господинова. За 5 години екипът от социални работници и психолози в Комплекса за социални услуги в Шумен е подкрепил общо 2440 деца и родители от региона, сочат данните от анализите. През Центъра за спешен прием са преминали 221 малтретирани деца и 27 майки, жертви на насилие.