РОДИТЕЛИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗАЕДНО В НОВА ИНИЦИАТИВА НА КСУДС - ШУМЕН

РОДИТЕЛИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗАЕДНО В НОВА ИНИЦИАТИВА НА КСУДС - ШУМЕН

 

В Центъра за работа с деца на улицата към Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Шумен стартира „Родителско кафене”.

Целта на срещите с родителите е тяхното постепенно приобщаване към живота на децата им в Центъра. Разговорите ще бъдат на теми, които вълнуват родителите. Ще се обсъждат различни актуални въпроси, свързани с живота на децата, които ще бъдат различни от съвместното планиране на дейности с ключовия социален работник.

Друга цел на родителското кафене е родителите да се чувстват приети, изслушани и разбрани, да осмислят, че имат общи трудности и радости, да могат да споделят и съпреживяват заедно.

Първата неформална среща с родителите бе проведена на 6 март по повод предстоящия празник „8 март - ден на майката”.