РЕЗИЛИАНС - ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА ЖЕНСКО СДРУЖЕНИЕ "ЕКАТЕРИНА КАРАВЕЛОВА" - СИЛИСТРА В КСУДС - ШУМЕН

РЕЗИЛИАНС - ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА ЖЕНСКО СДРУЖЕНИЕ

 

Женско сдружение "Екатерина Каравелова" - Силистра избра опита на Институт по социални дейности и практики при изпълнение на дейности, заложени по реализирането на проекта на Сдружението "Резилианс - умението да преодоляваме трудности".

 

Екипът на Сдружението заяви обучение, което бе проведено на 2ри, 3ти и 4ти юли 2015 година в КСУДС - Шумен. Обучители на екипа бяха консултантите на ИСДП  Венета Господинова и Нели Александрова от Институт по социални дейности и практики.