Разпит на малолетно пострадало дете в ЦОП-София

Разпит на малолетно пострадало дете в ЦОП-София

 

На 29.05.2013г., от 11ч., в специализираното помещение за изслушване на деца в Центъра за обществена подкрепа- София, се проведе разпит на малолетно пострадало дете.  Разпитът бе на етап съдебна фаза и се проведе в присъствието на съдия и двама съдебни заседатели, прокурор, обвиняем и защита, вещи лица и особен представител на детето.

Разпитът се води от експерт от  мобилен екип на ИСДП за изслушване на деца – Полина Павлова.