Разкрит е Център за обществена подкрепа в гр. Велинград

Разкрит е Център за обществена подкрепа в гр. Велинград

От 01.09.2008 г. със заповед на АСП се разкри Център за обществена подкрепа в Дом за деца лишени от родителска грижа - Велинград.

 

Фондация „Регионален център за социални дейности и практики" – Пазарджик, в партньорство със Сдружение „ИСДП" ще предоставят алтернативни социални услуги в Центъра. Назначени са и първите специалисти от екипа на Центъра, които ще проведат едноседмичен стаж в КСУДС - Пазардджик.