Работно посещение във Варшава по Проект "Чуй детето"

Работно посещение във Варшава по Проект

На 05 – 08.12.2007 г. се реализира работно посещение на детски защитен център "Мазовйецка" - Варшава, по Проект "Чуй детето".

В обучението взеха участие 20 представители от работните екипи в градовете: Пазарджик, Шумен и София. Беше представен от различни професионалисти (съдия, експерт-психолог, прокурор и полицаи) полския опит за създаването на специализирана стая за разпитване и изслушване надеца преживели насилие или свидетели.