Работни срещи във връзка със стартиране на кампанията по приемана грижа в Пазарджик

Работни срещи във връзка със стартиране на кампанията по приемана грижа в Пазарджик

  Във връзка със стартиране на кампания по „Приемна грижа" на 24.06.2010г. бяха организирани две работни срещи с представители на Община Пазарджик.

Целта на срещите беше съвместна работа и участие в кампанията. Първата от срещите беше с госпожица Таня Гюнова – секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора. Срещата беше свързана с уточняване на съвместните дейности в предстоящата кампания с цел повишаване информираността на обществеността по проблема трафик на хора в контекста на приемната грижа. Втората работна среща се проведе с мл. експерт Мариян Каменов, който е ръководител сектор „Работа с малцинствени групи" към община Пазарджик.