Работни семинари с международните консултанти – Stefan Vanistendael и Jeanne Meyer

Работни семинари с международните консултанти – Stefan Vanistendael и Jeanne Meyer

От 30 ноември до 2 декември се проведоха 3  работни семинара  с международните консултанти - Stefan Vanistendael и Jeanne Meyer по проекта и различните екипи на проекта. Темата на семинара с обучителния екип беше посветена на превенция на насилието над деца и работа с деца преживели травма. Специално внимание беше отделено на подготовката на обучителната програма за училищните екипи.

Работната група на местните координатори по проекта имаше възможност да обсъжда успехите и предизвикателствата на резилианса в общността. Представителите на три училища, които работят от октомври по превенция на насилието в контекста на резилианса  споделиха ентусиазма си, както от бързото включване на децата, така и от "отварянето" на училището към родителите. Консултантите дадоха насоки за дейности по превенция и споделиха детайли от работата с подхода от три училища в Холандия.  

От Януари 2011 стартира работата на още две училища СОУ "Сава Доброплодни"- Шумен и ОУ "Проф. Батаклиев"- Пазарджик да приложат на практика подхода резилианс при осъществяване на училищни проекти, насочени към превенция на насилието над деца.