Работната среща КСУДС град Пазарджик

Работната среща КСУДС град Пазарджик

На 25.01.2011г. в сградата на КСУДС град Пазарджик се проведе третата работна среща за учебната 2011/2012г с педагогически съветници на територията на град Пазарджик.

 

Работната среща е част от изграждане на мрежа за сътрудничество и партньорство на педагогическите съветници. На провелата се среща бе обсъдено участието на педагогически съветници в съвместни дейности на Комплекс за социални услуги за деца и семейства /кампании, информационни срещи/. В тази връзка бе дискутирано, че през месец февруари предстои провеждането на информационни срещи по училищата на тема „ Агресия и насилие".

В рамките на провелата се среща пред участниците бе представен филм „Излъганите деца" на ИСДП град София.