Работни срещи във връзка с приемната грижа в Област Шумен

Работни срещи във връзка с приемната грижа в Област Шумен

Директорът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Шумен и ръководителя на Областния център по приемна грижа започнаха поредица от работни срещи с кметове на Общини от Област Шумен.

 

На среща с кметовете на населени места от Общините Смядово, Върбица, Венец и Велики Преслав беше представена социалната услуга Приемна грижа, като една от добрите алтернативи за деца и семейства в риск.

Беше поставен акцент върху важната роля, която имат кметовете през различните етапи от работата по социалната услуга.

Взаимодействието и партньорството между представителите на отделните институции – кметове, социални работници, приемни родители бяха определени като водещи за развитието на приемната грижа в Областта.

Срещите се провеждат по договорен график през месеците март и април, 2010 година.

На снимката – среща с кметовете от Община Велики Преслав.

ocpg_shumen@abv.bg

www.priemime.bg