Работна среща в МБАЛ гр.Пазарджик между Родилно отделение, ДМСГД Пазарджик, ОЗД Пазарджик и КСУДС Пазарджик

Работна среща в МБАЛ гр.Пазарджик между Родилно отделение, ДМСГД Пазарджик, ОЗД Пазарджик и КСУДС Пазарджик

На 15.04.10г. се проведе работна среща в МБАЛ гр.Пазарджик между Родилно отделение, ДМСГД Пазарджик, ОЗД Пазарджик и КСУДС Пазарджик.

 

Цел на срещата: представяне на резултатите след подписването на споразумението между страните; даване на предложения за подобряване на работата и връзката между страните в споразумението. По време на работата беше установено, че в споразумението не е включено и неонатология. В процеса на работа с дежурствата на социалните работници от КСУ се е установило, че липсва връзката с отделението, където са бебетата. Обсъден беше и въпросът, кой може да подава сигнал за майка в риск. Стана ясно, че всеки работещ в РО имащ подозрения или знаещ за жена в риск, може да даде информация на дежурните от КСУ и ОЗД за нея.

На базата на досегашната работа за 2009 г. в РО директорката Яна Станева сподели обобщени данни за извършените консултации и направените превенции за 2009 г.