Работна среща в КСУДС-Пазарджик по превенция на изоставянето на ниво родилен дом

Работна среща в КСУДС-Пазарджик по превенция на изоставянето на ниво родилен дом

На 29.05.2008 г. бе проведена работна среща по превенция на изоставянето на ниво родилен дом. На нея бяха поканени представители на ОЗД, Родилно отделение към МБАЛ – Пазарджик, РДСП, РЦЗ. На срещата бе обсъдена работата до момента на ниво Родилен дом – положителни резултати и затруднения.