Работна среща по Проект на ИСДП „Чуй детето – 2" се проведе в КСУДС - Шумен

Работна среща по Проект на ИСДП „Чуй детето – 2

Работна среща по Проект на ИСДП „Чуй детето – 2" се проведе в Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Шумен

 

Eкипът по изслушване и директна работа с деца, жертви на насилие по проект „Чуй детето" 2 и партньорите, които работят за развитието на практиките по изслушване на деца проведоха работна среща на 07.10.2011 година. Заедно, по изпълнението на целите на проекта работят РУ „Полиция", Районен и Окръжен съд – Шумен, представители на следствието в града.

Представена бе програма за дейностите по проекта до края на 2011 година.

Заложени бяха обучения от експерти от ИСДП на разследващи полицаи от ОД на МВР Шумен и следователи от ОСС.

Планират се работни срещи на общинско ниво. Целта е да се обсъждат трудности и добри практики през случаите, регистрирани в КСУДС и специализираното помещение за изслушване на деца „Синя стая".

На областно ниво се предвижда провеждане на работни срещи за представяне на практиките по изслушвания и дейностите на партньорите по проекта в Районна прокуратура Велики Преслав и Нови Пазар.

Престои изготвяне на брошура за Синята стая в Шумен, която бе планирано да бъде представена на 19.11.2011 г.- Световния ден за превенция на насилието над деца.