Работна среща на тема,,Обществена подкрепа на предотвратяване на агресията сред подрастващите"

Работна среща на тема,,Обществена подкрепа на предотвратяване на агресията сред подрастващите

Директорът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Шумен /КСУДС/ Венета Господинова и Ръководителят на сектор „Работа в общността" Диана Нинчева участваха в работна среща на тема „Обществена подкрепа на

предотвратяване на агресията сред подрастващите". Срещата беше организирана от Демократично сдружение „Искам да знам".

Сдружението обединява усилията на институции, ангажирани със закрилата на децата в Областта за обсъждането на мерки за справяне с агресията сред подрастващите. Предстои да бъде разработен модел за превенция на агресивното поведение, който ще бъде приложен пилотно в няколко училища от Шумен.

След поредицата работни срещи с представители на институции, на 8 април ще се проведе обществен форум и представяне на проект на мерки срещу агресията в училище. Ще бъдат направени и предложения за промени в законодателството.

Комплексът за социални услуги за деца и семейства е една от институциите в Шумен, ангажирана с подкрепата на деца с проблеми в поведението и техните родители.