Работна среща на европейската мрежа

Работна среща на европейската мрежа

На 1 и 2 декември в Брюксел се състоя работна среща на европейската мрежа за развитие на приемната грижа APFEL. Участваха представители на центрове, служби, асоциации от Белгия, Холандия, Франция, Швеция, Швейцария, Люксембург, Великобритания, Испания , Норвегия, Ирландия.

От България участваха представители на ИСДП доц. Нели Петрова и д-р Надя Стойкова. Проведени бяха и срещи на тематичните работни групи – групата за съвместно родителство и приемна грижа, за подбор и обучение на кандидати за приемни семейства и за участието на децата във процеса на представяне на услугата. На общата среща бяха разисквани методически въпроси, свързани с обмен на практики и дейности. Представен беше основно международният опит на различни участници. Особен интерес предизвика споделеното от Мари-Франс Ламберт, председател на белгийската франкофонска асоциация по приемна грижа, за учебното посещение в Канада и концепцията на провежданите там нормативни и практически изменения. Споделен беше и опит от Франция, фламандска Белгия, България.

На събранието се обсъждаха и организационни въпроси, свързани с юридическия статут на APFEL. Следващата редовна среща ще се състои на 4 май 2012 г. в Брюксел.