Работна среща между съдии от БО – СРС и представители на АСП, ДАЗД, НМД, фондация ОУК, Движение на българските майки и ИСДП

Работна среща между съдии от БО – СРС и представители на АСП, ДАЗД, НМД, фондация ОУК, Движение на българските майки и ИСДП

На 01.02.2008 г. по инициатива на съдии от Брачно отделение към Софийски районен съд и Институт по социални дейности и практики се състоя работна среща между съдии от БО – СРС и представители на АСП, ДАЗД, НМД, фондация ОУК, Движение на българските майки и ИСДП за обсъждане на непълноти в нормативната уредба касаеща закрилата на деца констатирани в практиката на съдиите от СРС – БО по прилагането на ЗЗД и СК.

 

Основно бе обсъдено производството по Закона за закрила на детето за настаняване на деца извън семейството. Всички присъстващи изразиха мнение, че така съществуващата нормативна уредба създава мудна и неефективна практика, която не е в интерес на детето. Присъстващите се обединиха около становището, че пълноценна промяна съответстваща на стандартите на ООН и Европейския съюз за гарантиране на най-добрия интерес на детето би могла да се постигне единствено чрез създаването на специализиран детски съд. Вземайки предвид факта, че създаването на „Детски съд" вероятно би отнело няколко години, присъстващите се съгласиха, че е необходимо да бъде изработено предложение за козметични промени в съществуващата нормативна уредба за да се облекчи и най-вече ускори производството по настаняване. Бяха дадени конкретни предложения за подобни промени. Взе се решение да се сформира работна група за детайлно разработване на предложението за нормативни промени в ЗЗД, СК, и ГПК касаещи настаняването на деца извън семейството.

Първата среща на работната група ще се състои на 16.02.2008 г. от 10.30 часа в офиса на ИСДП на ул. Люлин планина 22.