Работна среща между КСУДС-Пазарджик и педагогически съветници

Работна среща между КСУДС-Пазарджик и педагогически съветници

На 23.06.2008г. в КСУДС се проведе среща с педагогическите съветници. На срещата се обсъдиха въпроси свързани със сътрудничеството между КСУДС и училищата, съвместни кампании и информационни срещи,

включване на педагогически съветници в регулярното провеждане. Договорен е деня за следващи съвместни срещи – всеки последен петък от месеца, първата от които е на 26.09.2008г.