Работна среща между КСУДС-Пазарджик и МКБППМН-Белово

Работна среща между КСУДС-Пазарджик и МКБППМН-Белово

На 20.06.2008г. се проведе среща между преставители на КСУДС – Яна Станева и Мария Македонска и секретара на МКБППМН-Белово – г-н Андрей Генов. На срещата се преставиха услугите, които предоставя Комплекса и се обсъди бъдещо партньорство. Коментирано беше и споразумението, на базата на което се работи с МКБППМН - Пазарджик.