Работна среща между КСУДС и Областната пробационна служба

Работна среща между КСУДС и Областната пробационна служба

На 04.02.2008г. се проведе работна среща между КСУДС - Пазарджик и Областна пробационна служба.

Темата поставена за обсъждане бе анализ на груповата програма „Социални умения", която Комплексът организира за младежи осъдени на пробация. Обсъдиха се трудностите и успехите на груповата работа и се обсъдиха предложения за нови групови програми с по-широка целева група :

- бременни, осъдени на пробация;

- зависими, осъдени на пробация;

- родители на малки деца, осъдени на пробация.