Първото професионално приемно семейство в ОЦПГ-София

Първото професионално приемно семейство в ОЦПГ-София

Вече е факт първото професионално приемно семейство в Областния център по приемна грижа – София. На 26.04.2010г. в редовно заседание Комисията за детето на община София одобри кандидатурата на

първото оценено от ОЦПГ професионално приемно семейство.

Очаква се в най-скоро време да стартира процес на опознаване на семейството с дете, нуждаещо се от настаняване.