Първото професионално приемно семейство в град Божурище

Първото професионално приемно семейство в град Божурище

 В заседание на Комисията за детето, град Божурище, провело се на 22.10.2010 година, беше разгледана и утвърдена кандидатурата на първото за града професионално приемно семейство.

По време на заседанието, семейството беше придружено и подкрепено от социален работник на Областния център по приемна грижа.