Първото новородено бебе в Шумен намери своите приемни родители 08.03.2011

Първото новородено бебе в Шумен намери своите приемни родители 08.03.2011

Първото новородено бебе в Шумен намери своите приемни родители. По превенция на изоставянето на бебето, работиха заедно социалния работник на МБАЛ – Шумен и екипите на Комплекса за социални услуги за деца и семейства,

Областния център по приемна грижа и Отдела за закрила на детето в Шумен.

Момиченцето е родено на 18.02.2011 година – петък, в 21:10 часа. Малко след раждането й, рождената й майка е напуснала Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ в град Шумен и е оставила детето на грижите на акушерките в МБАЛ.

След сигнал на социалния работник от МБАЛ, Комплекса за социални услуги започва незабавна работа по превенция на изоставянето на новороденото в Дом за медико социални грижи за деца /ДМСГД/. Майката е посетена от социалния работник в селото, където живее, на около 50 километра от Шумен. Тя споделя, че на този етап не може и не желае да поеме грижи за детето си. Живее при крайно лоши битови условия, а полага грижи и за останалите три по-големи деца.

На изписването на бебето от болницата присъстваха нейните приемни родители – заедно със социалните работници. Малката К. е първото бебе, което веднага след раждането си е поето от приемни родители.

Новородените бебета имат най-голяма нужда от подкрепата на приемни родители, затова екипът на областния център по приемна грижа в Шумен работи за насърчаването на все повече семейства да приемат в дома си бебе.

Телефоните на Областния център по приемна грижа са 054 /800 430 и 0895 522449.