Първа група обучени кандидат-приемни родители и осиновители в Център за обществена подкрепа на ИСДП в ДДЛРГ ”Петко Р. Славейков” - София

Първа група обучени кандидат-приемни родители и осиновители в Център за обществена подкрепа на ИСДП в ДДЛРГ ”Петко Р. Славейков” - София

На 6.07.2008, в ЦОП към ИСДП в град София, стартира обучението на пет семейства кандидати за приемни родители и осиновители.

Обучението е в рамките на проект „Дете и семейство – Агенция за приемни родители", финансиран от МТСП - Фонд „Социално подпомагане". (Информация за проекта виж тук)

Кандидат-осиновителите и приемни родители преминаха 4 обучителни модула, които включват теми за развитие на родителски умения и за установяване на значима връзка с децата; за утвърждаване на автономност и изграждане на себеуважение у децата; утвърждаване на партньорство в семейството; споделяне тайната на осиновяването; раздяла и загуба. Последния модул кандидатите преминаха на 27 юли.

Екипът на Центъра и обучителите се постараха обучението да бъде разнообразено с разглеждането на различни казуси по темите и ролеви игри. Бяха прожектирани филми на тема „Тайната на осиновяването" и проведена дискусия.

За обучители бяха поканени Надя Стойкова - доктор по социална педагогика и изпълнителен директор на ИСДП, Гергана Богданова – член на Българската Асоциация „Осиновени и осиновители" и социален работник с дългогодишен опит в работата с кандидати за осиновители и групи за взаимопомощ на семейства, които вече са осиновили дете, Диана Русева - психолог и специалист по детско развитие и деца живели в институция.

В рамките на проекта бяха обучени и 4 социални работника от Центъра за обучители на кандидати за приемни родители и осиновители.