Публикуван е филм относно позитивните практики за преодоляване на бедността в България

Публикуван е филм относно позитивните практики за преодоляване на бедността в България

В контекста на Европейската година за борба срещу бедността и социалното изключване, Европейската комисия засне серия от видео филми в 29 страни на Европейския съюз под наслов ,,Да излезем от бедността и изключването".

Идеята е да се покажат позитивни инициативи, които се борят с бедността и социалното изключване в цяла Европа.

Вече са публикувани докладите в интернет. Представен е видео филм относно позитивните практики за преодоляване на бедността в България. Филмът е заснет в гр. Пазарджик в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, с любезното съдействие на Институт по социални дейности и практики. Гордеем се, че имахме възможността да представим позитивна практика в Комплекса за социални услуги за деца и семейства.

Може да видите филма на :http://www.tvlink.org/povertyineurope/mediadetails.php?key=ad3152800b5cdd386a01&title=Yasmina+-+Bulgaria&titleleft=Your%20country