Провеждане на партньорска среща и учебно посещение в гр. Рим

Провеждане на партньорска среща и учебно посещение в гр. Рим
От 15 до 19 декември беше проведена втора работна среща на партньорите в Рим, Италия и семинар на тема „Оценка на нуждите на деца, жертви или свидетели на престъпление в Италия”. Екипът имаше възможност да посети помещение за изслушване на деца в Прокуратурата в Рим, където е създаден специализиран екип от прокурори, които денонощно работят по случаите на деца, жертви на престъпление. Благодарение на сътрудничеството на Университет „Сапиенца” беше организиран полудневен семинар на тема „Оценка на деца, жертви или свидетели на престъпление”. Водещ не семинара беше Даниела Лоренцети, преподавател по „Социални услуги в общността” в университет Сапиенца, а участие взеха различни експерти от системата – Фулвио Фукалмо, представител на Детската прокуратура в Рим, Кристина Малгерини от страна на Службата за закрила на детето към община Рим, Луиджина Ваккаро от страна на Социалните служби на IV-та община, Маддалена Чадале, психолог и психотерапевт, Даниела Виджано, психолог, психотерапевт и консултант към Съда в Рим по изслушването и оценката на деца, участници в правни процедури.

Проведена беше среща с проф. Уго Сабатело, изследовател и ръководител на магистърска програма към Департамента по педиатрия и детска невропсихиатрия към Университет Сапиенца. 

По време на срещата бяха представени и обсъдени докладите „Оценка на деца, жертви или свидетели на престъпление в България”.