Проведена тематична среща „Сърце в сърце – открито за осиновяването”

Проведена тематична среща „Сърце в сърце – открито за осиновяването”

 

Tематична среща „Сърце в сърце – открито за осиновяването” проведе Комплекса за социални услуги за деца и семейства и така стана част от инициативите на Българска асоциация осиновени и осиновители и Националната мрежа за децата  по случай първия Национален информационен ден за осиновяването.

 

Специалистите от КСУДС Добринка Стоянова – психолог и Диана Нинчева – Ръководител на екип представиха необходимостта от това кандидат – осиновителите, осиновителите и специалистите да работят заедно в посока промяна на нагласите на обществото към нагласите за осиновяването.

На срещата бе изведена нуждата действащото законодателство да се прилага гъвкаво, в интерес както на изключително големия брой деца, вписани в регистрите за осиновяване, така и към нуждите на осиновителите и кандидат – осиновителите. Дискусията изведе и необходимост за детето, вписано в регистъра за осиновяване, да се прави подбор на семейство – осиновители, подготвени да отговорят на неговите потребности.

Специалистите отправиха предизвикателство към присъстващите и дискутираха теми, свързани с това дали е достатъчно задълбочена подготовка на кандидат осиновителите по отношение на психо – емоционалните характеристики на дете, което може да бъде осиновено. Участниците в срещата заявиха своето желание да научат повече за психо – емоционалното страдание и възрастовите особености на осиновените деца.

Водещите на срещата насърчиха кандидат осиновителите и осиновителите да споделят и развиват умението си да търсят подкрепа от специалисти навреме.

Откритото говорене по темата е част от промяна и разрушаване на стереотипите по отношение на тайната на осиновяването. Оставаме с надежда, че резултатите от срещите, проведени от организации в цялата страна ще бъдат анализирани, а важните въпроси, свързани с малкия брой осиновени деца годишно на фона на голям брой деца, вписани в регистрите за осиновяване, и голям брой семейства, които години наред очакват да осиновят дете, ще бъдат поставени от Българска асоциация осиновени и осиновители на форум през 2015 година.

Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен предоставя социални услуги в подкрепа на кандидат – осиновители и осиновители чрез: група за взаимопомощ на кандидат – осиновители и осиновители; подкрепа на осиновено дете; индивидуална подкрепа и консултиране на родители; обучение на кандидат – осиновители.