Проведе се втора среща на Съвета на потребителите по Проект “Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности - апробиране на модел за превен

Проведе се втора среща на Съвета на потребителите по Проект “Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности - апробиране на модел за превен

На 26.01.2009 г. се проведе втората месечна среща на съвета на потребителите, съставен от родители, чиито деца се обучават в трите училища парньори по проекта - ІІ ОУ „Стефан Захариев"- Пазарджик, VІІ ОУ „Христо Ботев"- Пазарджик, СОУ „Георги Брегов"- Пазарджик,

местните координатори.

Основна функция на Съвета на потребителите е предоставянето на обратна връзка и информация за подобряване на услугите за децата в училище и по отношение на взаимодействието с родителите.

На срещата се предстви отчет от ръководителя на проекта Георги Нешков, за периода септември - декември 2008 г. и се планираха предстоящите дейности по проекта и следваща среща на Съвета на потребителите.