Проведе се третото по ред обучение за професионалисти, работещи с деца

Проведе се третото по ред обучение за професионалисти, работещи с деца

Проведе се третото поред обучение за професионалисти, работещи с деца

На 8 декември 2011г.в гр. София се проведе третото поред обучение за професионалисти, работещи с деца-жертви на насилие.

Водещ на обучението беше г-н Мишел Либер (Michel Libert) – педопсихиатър, който практикува във Франция.

В обучението се включиха над 20 колеги социални работници и психолози от страната.

Основната цел на обучението е насочена към подобряване на професионалните компетентности на социални работници и психолози при работа по случаи, в които децата са жертви на насилие. В резултат на обучението очакваме формиране на мрежа от професионалисти, фокусирана към подкрепа на деца, преживели насилие, а също и създаване на устойчиво партньорство, както със самите участници в обучението, така и с организациите, които те представляват.

Обучението се провежда в рамките на проект „Детство без насилие" финансиран от Фондация ОУК и проект „Закрила на правата на децата жертви на психологическа подкрепа и щадящи правни процедури" с финансовата подкрепа на Европейската комисия.