Проведе се среща с разследващи полицаи от Областна дирекция на МВР Шумен

Проведе се среща с разследващи полицаи от Областна дирекция на МВР Шумен

На 31 март 2011г. в гр. Шумен се проведе представяне на тема „Сексуално насилие над деца. Как децата разкриват насилието?" с разследващи полицаи от Областна дирекция на МВР Шумен.

 

В срещата се включиха над 15 разследващи полицаи от гр.Шумен и гр.Нови Пазар, които споделиха, че темата и акцентите от нея са били интересни и полезни.

Срещата беше първа от договорените няколко такива, чиято цел е повишаване на чвуствителността на професионалистите по проблема за специално третиране на детето жертва и щадящите практики за изслушване на децата – жертви и свидетели на престъпления.

Изказваме благодарност на ОД на МВР в Шумен за проявения интерес към темата и готовност за сътрудничество.